O nas

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą międzynarodową i europejską PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jako Laboratorium Badawcze – Certyfikat Akredytacji nr AB 1228. Zakres udzielonej akredytacji obejmuje m.in. badania fizykochemiczne gazu ziemnego oraz badania w środowisku pracy.

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu zapewnia dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań oraz całkowitą ochronę poufności informacji i praw własności klientów.

Przetwornik temperatury punktu rosy wody - LPJG
Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!