Wyposażenie

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu realizuje badania zarówno w pomieszczeniach laboratorium jak i w terenie.

W pomieszczeniach laboratorium znajduje się klimatyzacja, pozwalająca na zapewnienie oraz utrzymanie stabilnych warunków pracy podczas przeprowadzanych badań. Warunki środowiskowe na stanowiskach pracy, zarówno w laboratorium jak i w terenie są monitorowane za pomocą termohigrobarometrów.

Polityką Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu jest wzorcowanie wyposażenia pomiarowego przez akredytowane laboratoria wzorcujące lub Główny Urząd Miar.

Stanowisko do badań zawartości związków siarki w gazach - LPJG

Stanowiska pracy Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu

1.Stanowisko chromatograficzne do analiz składu gazu ziemnego:
 • chromatograf gazowy Hewlett Packard (do analizy składu gazu ziemnego w zakresie podstawowym, wyposażony w detektor TCD), zakres analityczny: C1-C6+, N2, CO2;
 • chromatograf gazowy Agilent Technologies (do analizy składu gazu ziemnego w zakresie rozszerzonym, wyposażony w detektory TCD oraz FID), zakres analityczny: C1-C8, N2, CO2.
2. Stanowisko chromatograficzne do analiz związków siarki:
 • chromatograf gazowy Agilent Technologies (wyposażony w detektor FPD), o  zakresie analitycznym w skład którego wchodzą: siarkowodór, merkaptany, siarczki alkilowe, tetrahydrotiofen (THT);
 • chromatograf  gazowy ODOR on-line wykorzystywany do kontrolnych pomiarów zawartości THT w gazie ziemnym (przeznaczony zarówno do badań wykonywanych w Laboratorium jak również w terenie).
3. Stanowisko do badania temperatury punktu rosy wody z wykorzystaniem przetworników:
 • urządzenie do badania temperatury punktu rosy wody z wykorzystaniem przetworników (higrometr temperatury punktu rosy wody S4000 Michell Instruments) w zakresie pomiarowym  od -30°C do +10°C.
4. Stanowisko do badania pojemnościowych przetworników temperatury punktu rosy wody.

Aparatura pomiarowa w terenie

Realizując badania w terenie Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu wykorzystuje następującą aparaturę pomiarową:
 • higrometr kondensacyjny MARQUIS do pomiaru temperatury punktu rosy wody w gazie ziemnym w zakresie pomiarowym: od -25°C do +5 °C;
 • higrometr kondensacyjny Hygrovision mini do pomiaru temperatury punktu rosy wody i węglowodorów;
 • miernik poziomu dźwięku SVAN 912 AE w zakresie pomiarowy 43-138 dB;
 • miernik poziomu dźwięku i drgań SVAN 958 wraz z przetwornikami: do pomiaru drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka (zakres pomiarowy 0,02-150 m/s2) oraz drgań działających na człowieka przez kończyny górne (zakres pomiarowy 0,2-500 m/s2), oraz do pomiarów hałasu w zakresie 43-138 dB;
 • luksomierz miernik oświetlenia model HD2102.2 wraz z sondą pomiarową natężenia oświetlenia typ LP471 PHOT w zakresie roboczym od 20lx do 10 000 lx;
 • dozymetry hałasu:
 • termohigrobarometry do kontroli warunków atmosferycznych
 • stacja pogodowa Davis Instruments wykorzystywana do kontroli warunków atmosferycznych podczas wykonywania badań hałasu środowiskowego

 

Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!