Akredytacja

Akredytacja jest formalnym uznaniem kompetencji laboratorium, a zatem dostarcza klientom gotowych środków identyfikowania i wybierania usług wiarygodnych, które spełniają ich potrzeby. W związku z tym Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy podjęło działania zmierzające do uzyskania akredytacji poprzez wdrażanie w Laboratorium systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Podstawowym celem Laboratorium jest wykonywanie usług wzorcowania w sposób zapewniający otrzymanie rzetelnych i wiarygodnych wyników. Kierownictwo i personel znają i respektują uregulowania systemu zarządzania oraz są świadomi istoty i znaczenia wykonywanych prac.

Wzorcowanie przetworników ciśnienia - LWG
Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!