Akredytacja

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą międzynarodową i europejską PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jako Laboratorium Badawcze – Certyfikat Akredytacji nr AB 1767.

Zakres udzielonej akredytacji obejmuje badania nieniszczące głównie złączy spawanych m.in. takimi metodami jak VT, PT, UT. LBM posiada akredytację PCA od listopada 2020 roku.

Akredytacja jest formalnym uznaniem kompetencji, a zatem dostarcza klientom gotowe środki identyfikowania i wybierania usług wiarygodnych, które spełniają ich potrzeby.

Certyfikat Akredytacji nr AB 1767
Zakres akredytacji

Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!