Główne usługi Laboratorium Badań Materiałowych to:

  • Badania wizualne;
  • Badania magnetyczno-proszkowe;
  • Badania penetracyjne;
  • Badania ultradźwiękowe;
  • Ultradźwiękowe pomiary grubości ścianki;
  • Ocena/weryfikacja radiogramów złączy spawanych.

Dodatkowe usługi Laboratorium Badań Materiałowych to:

  • Analiza składu chemicznego stali z zastosowaniem spektrometru iskrowego;
  • Weryfikacja protokołów/sprawozdań z badań pod kątem zgodności wykonania badania z obowiązującymi normami/wytycznymil;
  • Doradztwo techniczne w zakresie badań nieniszczących i niszczących (zakres stosowania metod badawczych, ograniczenia metod badawczych, stosowane techniki badania).
Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!