O nas

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu mające swoją siedzibę w Pogórskiej Woli niedaleko Tarnowa jest pierwszym akredytowanym laboratorium GAZ-SYSTEM. Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą międzynarodową i europejską PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jako Laboratorium Badawcze – Certyfikat Akredytacji nr AB 1228. Zakres udzielonej akredytacji obejmuje m.in. badania fizykochemiczne gazu ziemnego oraz badania w środowisku pracy. Jednym z podstawowych celów i zadań Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu jest zapewnienie właściwego nadzoru metrologicznego nad procesowymi chromatografami gazowymi w skali spółki GAZ-SYSTEM oraz badanie parametrów jakościowych gazu ziemnego w sieci przesyłowej.

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu zapewnia dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań oraz całkowitą ochronę poufności informacji i praw własności klientów.

Przetwornik temperatury punktu rosy wody - LPJG
Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!