Akredytacja

Akredytacja jest formalnym uznaniem kompetencji, a zatem dostarcza klientom gotowe środki identyfikowania i wybierania usług wiarygodnych, które spełniają ich potrzeby.

W związku z tym wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy w naszym Laboratorium system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 uznany przez Polskie Centrum Akredytacji. LPJG posiada akredytacje PCA od listopada 2010 roku.

Kierownictwo i personel związany z działalnością badawczą znają i respektują uregulowania systemu zarządzania oraz są świadomi istoty i znaczenia wykonywanych prac.

Przeczytaj pełny zakres akredytacji AB 1228.

 

Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!