Historia Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu (LPJG)

Początki historii Laboratorium sięgają około 1966 roku. Laboratorium było pierwszym wykonującym analizy gazu ziemnego na terenie Karpackiego Zakładu Gazowniczego i najprawdopodobniej jednym z pierwszych w skali ogólnopolskiej wśród zakładów gazowniczych.

Chromatograf WillyGiede model GCHF 18.3Na początku swojej działalności analizy składu gazu wykonywano rozszerzonym aparatem Orsata, a pomiary zawilgocenia gazu metodą wagową. Przeprowadzano również analizy stopnia nawonienia gazu (merkaptanów i THT) metodą miareczkową. Dodatkowo laboratorium kontrolowało zawartość siarkowodoru i siarki całkowitej w gazie, oraz wykonywało analizy par ołowiu i rtęci w powietrzu na stanowiskach pracy. Laboratorium było sukcesywnie modernizowane aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów co zaowocowało zmianą metod oznaczania składu gazu oraz metod analitycznych. W 1970r. zakupiono bardzo nowoczesny wówczas chromatograf „WillyGiede” model GCHF 18.3.

Chromatograf WillyGiede model GCHF 18.3Umożliwiał on dokładny pomiar składników zarówno energetycznych jak i tych stanowiących balast. Chromatograf pracował nieprzerwanie do roku 1993r. Egzemplarz ten został przekazany do  Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

W kolejnych latach Laboratorium było sukcesywnie doposażone w nowe urządzenia: chromatografy gazowe do badań składu gazu oraz chromatografy do oznaczania związków siarki zarówno stacjonarne jak i przewoźne typu ODOR on line, higrometr pojemnościowy, higrometr kondensacyjny, mierniki poziomu dźwięku i drgań, oraz urządzenie służące do zmiany charakterystyki przetworników temperatury punktu rosy wody.

Po rozdzieleniu w 2000 roku KOZG w Tarnowie na dwie odrębne jednostki organizacyjne laboratorium pozostało w dziale Pomiarów i Automatyki Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Tarnowie. Następnie Uchwałą Zarządu z dnia 14.02.2008r. zostało wydzielone w strukturze Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie jako nowa komórka organizacyjna pod nazwą Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu.

Od czerwca 2017 roku LPJG funkcjonuje jako samodzielna komórka organizacyjna w strukturze Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Pionie Laboratoriów. Od marca 2019 roku Pion Laboratoriów zmienił nazwę na Pion Badań i Rozwoju.

 • Aktualnie

 • 10 czerwca 2017 r.

  Utworzenie Pionu Laboratoriów w strukturze organizacyjnej GAZ-SYSTEM

 • 9 listopada 2010 r.

  Udzielenie akredytacji Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu przez Polskie Centrum Akredytacji.

 • Lipiec 2010 r.

  Przeprowadzenie pozytywnej oceny systemu zarządzania w Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu przez Polskie Centrum Akredytacji

 • Grudzień 2009 r.

  Złożenie wniosku o udzielenie akredytacji Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu

 • Luty 2008 r.

  Wydzielenie w strukturze GAZ-SYSTEM w Oddziale w Tarnowie nowej komórki organizacyjnej pod nazwą Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu.

 • Sierpień 2007 r.

  Opracowanie w GAZ-SYSTEM „Planu wdrożenia systemu zarządzenia oraz uzyskania akredytacji przez laboratorium”.

 • Lipiec 2005 r.

  Utworzenie laboratorium w dziale Pomiarów i Automatyki GAZ-SYSTEM w Tarnowie.

 • Rok 2000

  Podział Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazowniczego w Tarnowie na dwie odrębne jednostki organizacyjne

 • Rok 1993

  Zakup chromatografu Hewlett Packard 5890 Series II

 • Rok 1970

  Zmiana metod oznaczania składu gazu oraz metod analitycznych. Zakup chromatografu „WillyGiede” model GCHF 18.3.

 • Rok 1966

  Wykonywanie analiz składu gazu rozszerzonym aparatem Orsata, kontrola zawilgocenia gazu metodą wagową oraz analiza stopnia nawonienia gazu metodą miareczkową

 •  

Początek

Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!