Główne usługi Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu

 • Pobór próbek gazu;
 • Badanie składu gazu ziemnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym;
 • Badania zawartości związków siarki;
 • Pomiary temperatury punktu rosy wody i węglowodorów;
 • Kontrola analityczna procesowych chromatografów gazowych;
 • Pomiary w środowisku pracy: hałas, drgania mechaniczne o działaniu ogólnym i miejscowym;
 • Badanie pojemnościowych przetworników temperatury punktu rosy wody;
 • Pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych emitowanego do środowiska;

 

Dodatkowe usługi Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu

 • Przeglądy/serwisy procesowych chromatografów gazowych na potrzeby spółki GAZ-SYSTEM;
 • Szkolenia/warsztaty związane z eksploatacją urządzeń do pomiarów parametrów jakościowych paliwa gazowego;
 • Pomiary w środowisku pracy: oświetlenie;
 • Oznaczanie zawartości  THT;
 • Realizacja prac badawczo-rozwojowych;

Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!