Wyposażenie

Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu realizuje badania zarówno w pomieszczeniach laboratorium jak i w terenie.

W pomieszczeniach laboratorium znajduje się klimatyzacja, pozwalająca na zapewnienie oraz utrzymanie stabilnych warunków pracy podczas przeprowadzanych badań. Warunki środowiskowe na stanowiskach pracy, zarówno w laboratorium jak i w terenie są monitorowane za pomocą termohigrobarometrów.

Polityką Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu jest wzorcowanie wyposażenia pomiarowego przez akredytowane laboratoria wzorcujące lub Główny Urząd Miar.

Stanowisko do badań zawartości związków siarki w gazach - LPJG

Stanowiska pracy Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu

1.Stanowisko chromatograficzne do analiz składu gazu ziemnego:
 • dwa chromatografy gazowe do analizy składu gazu ziemnego w zakresie podstawowym, wyposażone w detektory TCD, zakres analityczny C1-C6+, N2, CO2
 • chromatograf gazowy do analizy składu gazu ziemnego w zakresie rozszerzonym, wyposażony w detektor TCD oraz FID, zakres analityczny C1-C8, N2, CO2
 • chromatograf gazowy do analizy składu gazu ziemnego w zakresie analizy wodoru oraz helu wyposażony w detektor TCD
2. Stanowisko chromatograficzne do analiz związków siarki:
 • chromatograf gazowy wyposażony w detektor FPD, o zakresie analitycznym w skład którego wchodzą: siarkowodór, merkaptany, siarczki alkilowe, tetrahydrotiofen (THT)
3. Stanowisko do badania temperatury punktu rosy wody z wykorzystaniem przetworników:
 • urządzenie do badania temperatury punktu rosy wody z wykorzystaniem przetworników (higrometr temperatury punktu rosy wody S4000 Michell Instruments) w zakresie pomiarowym  od -30°C do +10°C.
4. Stanowisko do badania pojemnościowych przetworników temperatury punktu rosy wody w gazach:
 • urządzenie do badania pojemnościowych przetworników temperatury punktu rosy wody w zakresie pomiarowym od -30 °C do +10°C

Aparatura pomiarowa w terenie

Realizując badania w terenie, Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu wykorzystuje następującą aparaturę pomiarową:
 • Higrometr kondensacyjny do pomiaru temperatury punktu rosy wody w gazie ziemnym w zakresie pomiarowym od -25 °C do +5°C
 • Higrometr kondensacyjny do pomiarów temperatury punktu rosy wody w gazie zmiennym w zakresie pomiarowym od -25 °C do +5°C  wraz z możliwością pomiaru temperatury punktu rosy węglowodorów
 • Mierniki poziomu dźwięku w zakresie 24-136 dB
 • Miernik poziomu drgań wraz z przetwornikiem do pomiaru drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka (zakres pomiarowy 0,02-150 m/s2) oraz drgań działających na człowieka przez kończyny górne (zakres pomiarowy 0,2-500 m/s2)
 • Luksomierze – mierniki natężenia oświetlenia elektrycznego w zakresie roboczym od 0,5 do 10 000lx
 • Dozymetry hałasu
 • Termohigrobarometry do kontroli warunków atmosferycznych
 • Stacja pogodowa wykorzystywana do kontroli warunków atmosferycznych podczas wykonywania badań hałasu środowiskowego

 

Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!