O nas

     Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w Hołowczycach to pierwsze w Polsce i w tej części Europy laboratorium wzorcujące gazomierze gazem ziemnym przy ciśnieniu roboczym do 55 bar. Wzorce laboratorium odnoszą się do europejskiego zharmonizowanego metra sześciennego.
Stanowisko do wzorcowania gazomierzy to innowacyjne na skalę światową rozwiązanie, które posiada możliwość pracy w dwóch trybach: otwartym (gaz pobierany jest z sieci, a przepływ regulowany jest przez tłocznię gazu) i trybie zamkniętym (przepływ wymuszany jest przez specjalną sprężarkę).
Podstawowym celem i zadaniem LWG jest zapewnienie właściwego nadzoru metrologicznego nad gazomierzami w skali spółki GAZ-SYSTEM jak również w skali kraju i regionu. Usługi realizowane są z użyciem aparatury pomiarowej i badawczej wysokiej klasy. LWG zapewnia dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników wzorcowań oraz całkowitą ochronę poufności informacji i praw własności klientów.

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG) - Montaż badanego gazomierza

Wsparcie z UE

 

Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy była realizowana w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-14-086/09-00 oraz UDA-POIG.04.01.00-14-086/09-00 dla działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” oraz działania 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” osi priorytetowej 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013.

 

Wsparcie z UE

DOTACJE NA INNOWACJE

Parametry pętli pomiarowej

  • Zakres ciśnień:
  • do 5,5MPa
  • Strumień objętości:
  • do 4000 m3/h w obiegu zamkniętym (w zależności od spadku ciśnienia na gazomierzu),
  • do 6500 m3/h w obiegu otwartym.
  • Parametry temperaturowe w obiegu zamkniętym:
  • temperatura otoczenia w hali laboratorium od +16°C do +24°C, stabilność temperatury na poziomie ± 0,2°C/min
  • stabilność temperatury gazu w pętli pomiarowej ± 0,1°C/min
Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!