Akredytacja

Akredytacja jest formalnym uznaniem kompetencji, a zatem dostarcza klientom gotowe środki identyfikowania i wybierania usług wiarygodnych, które spełniają ich potrzeby.

W związku z tym wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy w naszym Laboratorium system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 uznany przez Polskie Centrum Akredytacji. LWG posiada akredytację PCA od grudnia 2018 roku.

Kierownictwo i personel związany z działalnością wzorcującą znają i respektują uregulowania systemu zarządzania oraz są świadomi istoty i znaczenia wykonywanych prac.

Przeczytaj pełny zakres akredytacji AP 183.


Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!