Historia

W maju 2017 roku zakończono prace związane z budową i uruchomieniem Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w Hołowczycach, co pozwoliło rozpocząć proces przygotowania oferty rynkowej. Od czerwca 2017 roku LWG funkcjonuje jako samodzielna komórka organizacyjna w strukturze Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, w Pionie Laboratoriów. Od marca 2019 roku Pion Laboratoriów zmienił nazwę na Pion Badań i Rozwoju. Uroczyste otwarcie Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy nastąpiło 6 listopada 2017 roku.

O potrzebie powstania laboratorium wzorcującego gazomierze przy ciśnieniu roboczym zastanawiano się już w latach 90. XX-go wieku. Dlatego też, posiłkując się doświadczeniami innych państw, przystąpiono do prac zmierzających do powstania stanowiska wysokociśnieniowego wzorcującego gazomierze w Polsce.

GAZ-SYSTEM jako spółka powołana do zapewnienia transportu gazu ziemnego na terenie Polski stał się swego rodzaju naturalnym podmiotem, który powinien zapewnić zwiększenie dokładności rozliczeń przesyłanego gazu. Potrzeba taka zaowocowała rozpoczęciem prac zmierzających do powstania laboratorium wzorcowania gazomierzy.

 • Aktualnie

 • 6 listopada 2017 r.

  Uroczyste otwarcie LWG

 • 31 maja 2017 r.

  Uruchomienie laboratorium

 • Kwiecień 2015 r.

  Nagroda główna PARP w kategorii „Firma na miarę dużych możliwości”

 • Wrzesień 2014 r.

  Uzyskanie patentu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr P.393504 pod tytułem „Stanowisko do wzorcowania gazomierzy za pomocą gazu pod wysokim ciśnieniem”

 • Sierpień 2013 r.

  Uzyskanie patentu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr P.393503 pod tytułem „Stanowisko do wzorcowania gazomierzy za pomocą gazu pod wysokim ciśnieniem”

 • Maj 2013 r.

  Rozpoczęcie prac budowlanych

 • Listopad 2012 r.

  Podpisanie umowy z wykonawcą robót w zakresie zaprojektowania i wybudowania laboratorium

 • Październik 2011 r.

  Podjęcie decyzji przez władze GAZ-SYSTEM o budowie Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w Hołowczycach

 • Październik 2010 r.

  Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego

 • Styczeń 2010 r.

  Rozpoczęcie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu budowy Laboratorium

 • Grudzień 2009 r.

  Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka

 • Luty 2006 r.

  Opracowanie analizy możliwości wykonania i celowości posiadania stanowiska wysokociśnieniowego do wzorcowania gazomierzy

 •  

Początek inwestycji

 

Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!