Główne usługi Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy

 • Wzorcowanie gazomierzy gazem ziemnym w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, jakie panują w systemie przesyłowym, czyli przy ciśnieniu roboczym do 55 bar;
 • Pomiar objętości lub masy przepływającego gazu w określonym czasie przez badany gazomierz;
 • Realizacja prac badawczo-rozwojowych.

Rodzaje wzorcowanych gazomierzy:

 • turbinowe;
 • ultradźwiękowe;
 • inne typy gazomierzy.

 

Dodatkowe usługi Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy

Na potrzeby wewnętrzne Laboratorium wykonuje wzorcowanie przetworników pomiarowych:

 • ciśnienia,
 • różnicy ciśnień,
 • temperatury,

Na potrzeby zewnętrznych podmiotów Laboratorium wykonuje także badania:

 • armatury,
 • urządzeń i przyrządów.

CENNIK

Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!