Wyposażenie

 

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG) wykonuje wzorcowania przy wykorzystaniu wysokiej jakości sprzętu i urządzeń pomiarowych. W celu zapewnienia spójności pomiarowej z europejskim zharmonizowanym metrem sześciennym gazu ziemnego wzorce pośredniczące LWG (gazomierze SM-RI-X oraz IRPP ) są cyklicznie porównywane z wzorcami laboratorium będącego członkiem konsorcjum EUREGA (EUropean REference for GAs metering). Wzorcowanie te są wykonywane przy różnych ciśnieniach oraz ze zwiększoną precyzją.

Kontrola dmuchawy wysokociśnieniowej (blowera) - LWG

Wzorce robocze

Jako wzorce robocze LWG wykorzystywane są:

  • 4 gazomierze turbinowe SM-RI-2 (G1000);
  • 1 bezpulsacyjny gazomierz rotorowy IRPP. (G250);

Wzorcowanie przetworników pomiarowych

Do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień oraz temperatury w LWG wykorzystywane są wysokiej jakości przetworniki pomiarowe o zwiększonej dokładności.

Do wzorcowania przetworników pomiarowych LWG wykorzystuje:

  • manometry obciążnikowo-tłokowe typ CBP5000 charakteryzujący się niepewnością pomiaru do 0,008% odczytu;
  • manometr obciążnikowo-tłokowego typ CBP5600 którego niepewność to 0,008% odczytu;
  • piec kalibracyjny 9171 z czujnikiem referencyjnym typu Pt100 (model 5609). Urządzenie zapewnia uzyskanie stabilności temperatury podczas wzorcowania na poziomie ±0.005°C;

Wzorcowanie gazomierzy

 

Podczas procesu wzorcowania gazomierzy wykorzystywany jest również chromatograf procesowy Danalyzer Model 700, określający skład gazu ziemnego. Część technologiczna stanowiska pomiarowego została zoptymalizowana pod kątem zminimalizowania strat ciśnienia oraz zmian temperatury gazu w celu zapewnienia możliwie najlepszej stabilności poszczególnych parametrów podczas procesu wzorcowania.

 

Hala laboratorium - LWG

[/columns4]
Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!